.

Ilustrace 
Jste v pokročilém věku? Potřebujete pomoc druhé osoby? Jste po úraze nebo máte jiný handicap? Potřebujete zastoupit v ošetřování člena rodiny? Potřebujete zajistit pravidelnou pomoc svým blízkým?

Naším posláním je pomoc zdravotně a tělesně postiženým občanům a seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí a žít plnohodnotný a důstojný život. Tento cíl je naplňován pomocí služeb osobní asistence. Osobní asistenti zajišťují klientům základní životní potřeby — pomoc při stravování, hygieně, polohování, toaletě apod., doprovod k lékaři, na úřad, na nákup, do společnosti aj., zastoupení pečujících rodinných příslušníků v případě jejich nemoci, vyčerpanosti, dovolené či z důvodů jiné potřeby.

Občanské sdružení DIGNO (důstojnost) poskytuje služby v oblasti sociální péče od roku 2001. Organizačně je sdružení zapojeno do celostátní sítě pomoci zdravotně postiženým "Poradna pro život se zdravotním postižením", kterou organizuje Liga za práva vozíčkářů a je členem Asociace poskytovatelů osobní asistence.

Služby

Individuální doprava

Od podzimu 2016 nabízíme klientům fakultativní službu, dopravu s asistentkou.
K dispozici jsou 2 auta, která mohou převážet vozíčkáře bez přesedání [foto]. Ford Tourneo má kapacitu pro 3 klienty s 3 asistentkami najednou.
Nejčastěji převážíme klienty k lékaři, do léčebny, skupiny mohou po dohodě využít větší vůz ke společným výletům.

Osobní asistence

Jedná se o speciální službu pro zdravotně postižené občany, kteří žijí mimo ústavy sociální péče, a kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby. Proto tuto službu poskytujeme terénním způsobem přímo u klientů....číst

Pomáháme získat příspěvek

Příspěvek na péči se podle nového
zákona č. 108/2006 Sb. poskytuje osobám, které jsou v různé míře závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. ...číst

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc,kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, ...číst

Dopisy od našich klientů.
 ...číst

 

Z činnosti spolku

Transformace na z.s.

Občanské sdružení se v lednu 2016 na základě nového občanského zákoníku transformovalo na zapsaný spolek. Veškeré činnosti a veškerý majetek zůstaly ve spolku zachovány. Také vedení spolku se nezměnilo, předsedou je Josef Dytrych, místopředsedkyní Ivana Doušová a členkou výboru Malvína Krepsová.

Členské schůze

7. 12. 2016: Členská schůze zhodnotila hospodaření spolku za rok 2016, s důrazem na dar ve formě nového automobilu.

30. 11. 2015: Členskou schůzi svolal jménem výboru předseda sdružení Josef Dytrych. Důvodem bylo schválení nových stanov a také názvu naší organizace. Nutné změny vyplynuly z nového Občanského zákoníku a bylo třeba je provést do konce roku 2015. Jedná se o přeměnu občanského sdružení na spolek.  ...číst

Vzdělávání asistentek

Všech 7 osobních asistentek DIGNA od října roku 2008 do března roku letošního absolvují vzdělávací kurz. Úroveň vzdělávání odpovídá nároč- ným požadavkům zákona o sociál- ních službách.Asistentky absolvují 220 hodin teorie v době svého volna, obsluha klientů není nijak omezena.  ...číst

Komunitní plánování

Spolek DIGNO (důstojnost) z.s. je trvale zapojen do komunitního plánu Města Kutné Hory. Předseda spolku je manažerem pracovní skupiny organizací pečujících o osoby se zdravotním postižením. Osobní asistence má přesah i do dalších pracovních skupin jako jsou senioři nebo osoby s mentálním a duševním onemocněním.  ...číst

 

Kontaktujte nás

Kontaktní kancelář

 

DIGNO má kancelář a kontaktní místo v centru Kutné Hory. Sídlíme ve Vladislavově ul. 336, v budově tiskárny Nekola.

Protože tam nejsme denně, je vhodné si návštěvu objednat telefonicky:722 694 604 nebo e-mailem : digno@digno.cz.

Nové klienty můžeme navštívit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty