.

Ilustrace 
Jste v pokročilém věku? Potřebujete pomoc druhé osoby? Jste po úraze nebo máte jiný handicap? Potřebujete zastoupit v ošetřování člena rodiny? Potřebujete zajistit pravidelnou pomoc svým blízkým?

Naším posláním je pomoc zdravotně a tělesně postiženým občanům a seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí a žít plnohodnotný a důstojný život. Tento cíl je naplňován pomocí služeb osobní asistence. Osobní asistenti zajišťují klientům základní životní potřeby — pomoc při stravování, hygieně, polohování, toaletě apod., doprovod k lékaři, na úřad, na nákup, do společnosti aj., zastoupení pečujících rodinných příslušníků v případě jejich nemoci, vyčerpanosti, dovolené či z důvodů jiné potřeby.

Občanské sdružení DIGNO (důstojnost) poskytuje služby v oblasti sociální péče od roku 2001. Organizačně je sdružení zapojeno do celostátní sítě pomoci zdravotně postiženým "Poradna pro život se zdravotním postižením", kterou organizuje Liga za práva vozíčkářů a je členem Asociace poskytovatelů osobní asistence.

Nepřehlédněte

Individuální doprava

Vážení klienti, chtěli bychom Vám nabídnout další naše služby. Jelikož díky sponzorům vlastníme os. auto- mobil můžeme Vám nabídnout tuto službu – odvoz k lékaři, na úřad apod. Auto je upravené pro převoz klienta přímo na vozíku viz foto.

Pomáháme získat příspěvek

Příspěvek na péči se podle nového
zákona č. 108/2006 Sb. poskytuje osobám, které jsou v různé míře závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. ...číst

Nová kancelář

DIGNO má kancelář a kontaktní místo v centru Kutné Hory. Sídlíme
ve Vladislavově ul. 336, v budově tiskárny Nekola. Protože tam ne- jsme denně, je vhodné si návštěvu objednat telefonicky:722 694 604 nebo e-mailem : .
Nové klienty můžeme navštívit.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc,kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, ...číst

 

Z činnosti sdružení

Členská schůze 30. 11. 2015

Členskou schůzi svolal jménem výboru předseda sdružení Josef Dytrych. Důvodem bylo schválení nových stanov a také názvu naší organizace. Nutné změny vyplynuly z nového Občanského zákoníku a bylo třeba je provést do konce roku 2015. Jedná se o přeměnu občanského sdružení na spolek.  ...číst

Vzdělávání asistentek

Všech 7 osobních asistentek DIGNA od října roku 2008 do března roku letošního absolvují vzdělávací kurz. Úroveň vzdělávání odpovídá nároč- ným požadavkům zákona o sociál- ních službách.Asistentky absolvují 220 hodin teorie v době svého volna, obsluha klientů není nijak omezena.  ...číst

Komunitní plánování

Občanské sdružení DIGNO je plně zapojeno do Komunitního plánu Města Kutné Hory, který zahrnuje rozvoj sociálních služeb na období do roku 2010. Sdružení je zapojeno do činnosti 3 skupin - sociální pomoc a péče o seniory, péče o zdravotně postižené a péče o osoby s mentál- ním a kombinovaným postižením.V této poslední skupině se společně připravuje zřízení bezbariérové ka- várničky a prodejny v České ulici - realizátorem a provozovatelem bude Centrum u Bartoloměje  ...číst

 

Zajímavosti / Články

Dopisy od našich klientů.
 ...číst

Omyly a mýty o nevidomých
Pomoc nevidomým by měla být pro obě strany bezpečná, praktická a příjemná. Nejprve je dobré zbavit se předsudků a omylů týkajících se nevidomých  ...číst

Zásady komunikace a pomoci nevidomým
Chcete nabídnout pomoc nevido- mému a nevíte, jak na to? Předkládáme vám několik návrhů a doporučení, která vycházejí ze zkušenosti nevidomých a pomáha- jících dobrovolníků  ...číst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty

Vítáme Vás na stránkách o.s. DIGNO. Jste    návštěvník. Velice rádi Vám pomůžeme.