.

Vzdělávání asistentek

Všechny asistentky mají absolvovaný zákonem předepsaný kurz (v rozsahu 220 hodin).

Ročně absolvují zákonem předepsané doplňující kursy, kterými si zvyšují znalosti v oblasti osobní asistence. Asistenky jsou dlouhodobými zaměstnankyněmi našeho spolku, některé mají až patnáctileté zkušenosti s poskytováním osobní asistence.

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty