.

JAK PŘISPÍVAT

Osobní asistenci poskytují nestátní organizace, které ji financují z grantů získaných na základě každoročně podávaných projektů na MPSV ČR, kraje, obecní úřady, nadace, ze sponzorských peněz a z úhrad uživatelů.

Ilustrace

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, veřené a státní správě i ostatním, kteří na náš účet přispěli nebo teprve přispějí.

Jak můžete přispět?

Možných forem jak přispívat na tyto účely u našeho občanského sdružení je hned několik:

Číslo našeho účtu: 444 367 399 / 0800

Sponzorský dar pro občanské sdružení DIGNO se pro daňové účely odečítá od daňového základu. Rádi vám vystavíme potvrzení pro mzdovou účtárnu nebo pro vaši firmu.

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty