.

NAPSALI O NÁS

Jednotlivé zprávy z tisku o činnosti občanského sdružení Digno budeme průběžně doplňovat.

Díky všem lidem dobré vůle

Kutnohorský deník, 15. prosince 2006

Chtěl bych touto cestou poděkovat za všechny klienty asistentkám a vedení občanského sdružení DIGNO. Toto občanské sdružení pomáhá velice profesionálně a lidsky zdravotně a tělesně postiženým občanům a seniorům v Kutné Hoře, Kolíně a přilehlém okolí.
...celá zpráva

DIGNO (důstojnost) má nové kontaktní místo

Zpravodaj města Kolína - číslo 10/2006, str. 10

V září otevřelo kutnohorské občanské sdružení DIGNO (důstojnost), poskytující služby osobní asistence, svoji novou pobočku i v Kolíně.
...celá zpráva

Osobní asistence jako cesta k důstojnému životu

Kutnohorské listy - číslo 8/2006, str. 1

V uplynulém roce podpořila kolínská automobilka TPCA rozvoj regionu částkou 4 miliony korun.Tato suma byla rozdělena formou grantového programu, který byl otevřen pro obce i další neziskové organizace z regionu, pod záštitou Nadace Partnerství.
...celá zpráva

Koktavost nemusí znamenat nutný odklad školní docházky

Často záleží na tom, jak si dítě svou poruchu uvědomuje

Kutnohorský deník - 9. 3. 2006

Děti s poruchou řeči jsou ve školách vedeny jako integrované, mají individuální vzdělávací plán a určité úlevy ve vyučování. Koktavost patří mezi nejtěžší poruchy komunikace a v Česku jí trpí zhruba čtyři procenta populace. Někdy může u dětí zapříčinit i odklad školní docházky. Záleží na logopedovi i na dítěti.

"Záleží na logopedovi a také na tom, jak si samo dítě svou poruchu uvědomuje a jak ji zpracovává. Řečová porucha neovlivňuje schopnost učit se, takže by se dalo říct, že koktavost sama o sobě není důvodem k odložení docházky. Záleží ale na spoustě věcí," řekla Šárka Hrubínová z logopedické poradny s tím, že když dítě chodí do školy, tak spolupracuje s logopedickou poradnou, ve škole je vedeno jako integrované, má individuální vzdělávací plán a určité úlevy.

"Je to různé případ od případu, u koktavosti se neléčí příčina, ale příznaky. Je to poměrně dobře terapeuticky ovlivnitelné, ale záleží na každém jedinci," dodala Hrubínová.

Dětem pomáhají kvalifikovaní kantoři. Na základní škole Sadová v Čáslavi je vedeno dvanáct dětí s poruchou řeči. "Máme na škole takzvanou integraci a s dětmi, které mají tyto problémy u nás pracují dvě kvalifikované učitelky," řekl ředitel školy Pavel Škarka. Děti mají individuální vzdělávací plán a dvakrát v týdnu po vyučování s nimi učitelky pracují a pomáhají jim. "Jedna učitelka je na prvním a druhá na druhém stupni," dodal Škarka.

Dva žáci s poruchou výslovnosti navštěvují kutnohorskou základní školu Kamenná stezka. "Pro tyto žáky máme dva asistenty pedagoga, kteří mají speciální kurz a dětem se věnují. Není to po vyučování, ale v rámci výuky. Mimo to mají tito žáci vyčleněné ve třídě místo, kam mohou kdykoliv o hodině jít a kde jim tito pracovníci pomáhají, vždy když je potřeba," řekla ředitelka Lída Jůnová. Specializovaných učitelů je potřeba více. Jednoho asistenta platí krajský úřad a druhého občanské sdružení Digno.

"Krajský úřad neplatí asistenta pedagoga na celý úvazek, ale přesto jsme rádi, že nám úřad i sdružení Digno pomáhají. Těchto specializovaných pracovníků bychom potřebovali více, příští rok by měli být alespoň čtyři. Poruch ve výslovnosti je hodně a stále se to stupňuje," dodala Jůnová.

Veronika KOCIÁNOVÁ

Pomoc postiženým a seniorům poskytlo Digno i automobilka

Kolínský deník - 3. 3. 2006

Občanské sdružení Digno, které pomáhá tělesně a zdravotně postiženým občanům a seniorům, mohlo rozšířit nabídku svých služeb. Podařilo se to díky příspěvku z grantového programu nadace Partnerství pro Kolínsko, které zaštiťuje TPCA. Sdružení mělo ve svém projektu cíl rozšířit služby osobní asistence na Kolínsku pro dalších deset zájemců z řad těch, kteří kvůli nemoci či stáří potřebují pomoc jiného člověka.

"Již nyní je náš cíl splněn na více než sto procent. Na začátku projektu v červnu loňského roku jsme poskytovali služby osobní asistence pro sedm uživatelů," uvedla ředitelka občanského sdružení Digno, Jana Kuncířová.

V současné době již pečuje sedm asistentek o šestadvacet tělesně a zdravotně postižených lidí a seniorů, a to od Velkého Oseka, přes Kolín až po Český Brod. "Díky asistentkám mohou lidé žít ve svém prostředí a takovým způsobem života, který se co nejvíce blíží životu soběstačného člověka," dodala Kuncířová.

V březnu plánuje Digno přijmout další zaměstnance, okruh uživatelů služeb sdružení z řad tělesně a zdravotně postižených by se mohl dále rozšířit.

(rak)

Řepařská drážka a cyklostezka

Kolínský pres, 2006, str. 6

Firma TPCA věnuje pro tento rok na společensky užitečné projekty v kolínském regionu 4 001 760 Kč ... Občanské sdružení Digno se může těšit na 300 000 Kč, jenž jsou určeny na rozšíření osobní asistence nejen pro seniory a postižené, kteří se os sebe nemohou sami postarat
...celá zpráva

Dovolené zvyšují zájem o péči o seniory

Kutnohorský deník, 11. července 2005

Prázdninové měsíce zvyšují nápor na pracovníky v sociálních službách. "Rodiny odjíždějí na dovolenou a chtějí abychom na jejich seniora dohlédli a oni mohli být v klidu," zmínila ředitelka občanského sdružení Digno Jana Kuncířová
...celá zpráva

Z péče o seniory mizí rivalita

Kutnohorsko, úterý 21. prosince 2004, str. 9

Pečovatelské služby budou napříště spolupracovat při oslovení klientů, ale i při zajišťování služeb. Roztříštěné a mnohdy nepřehledné bylo až dosud poskytování různých služeb pro seniory v Kutné Hoře
...celá zpráva

Ceny Města Kutné Hory za rok 2003 byly předány

Kutnohorské listy, číslo 5/2004, str. 1

V oblasti sociální čin bylo oceněno občanské sdružení Digno za založení a zajištění asistenční služby pro tělesně postižené občany v Kutné Hoře a okolí
...celá zpráva

 

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty