.

OSOBNÍ ASISTENCE

Jedná se o speciální službu pro zdravotně postižené občany, kteří žijí mimo ústavy sociální péče, a kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby. Proto tuto službu poskytujeme terénním způsobem přímo u klientů.
Je to cesta k důstojné existenci, kdy může i občan s těžkým postižením žít ve své domácnosti, a kde zvládá za pomoci osobního asistenta základní životní potřeby a to jak biologické (jídlo, pití, toaleta, hygiena, polohování, pohyb, návštěva lékaře, atd.), tak i společenské (návštěva divadla, kina, výstav, vzdělávání, styk s přáteli, atd.).

Ilustrace Jedná se o službu zachovávající individualitu jedince, plnohodnotný způsob života včetně studia, zaměstnávání, ale i cestování a provozování dalších koníčků a zálib. Tato služba naplňuje potřeby tehdy, tam a takovým způsobem, jak si přeje uživatel.

Přechodná služba v bytě uživatele

Osobní asistenci jako přechodnou službu v jejich bytě poskytujeme uživatelům s tělesným a zdravotním postižením, kteří žijí doma sami nebo s někým, kdo o ně po převážnou dobu pečuje. Občanské sdružení DIGNO péči rodiny touto službou doplňuje a pomáhá jí nést velkou zátěž, kterou stálá péče nesporně je. Pravidelnou osobní asistenci poskytujeme na základě sepsané smlouvy "Dohoda o poskytování osobní asistence". Asistent občanského sdružení Digno na domluvenou dobu přebírá veškerou péči (podávání potravy, hygienu, procházku, atd.).

Služba průvodce

Službu osobního asistenta — průvodce — poskytuje DIGNO (důstojnost) dospělým lidem s těžším, zpravidla vícenásobným postižením, které jim znemožňuje samostatný pohyb mimo vlastní byt.
Tito lidé jsou mnohdy stále doma, protože bez pomoci druhé osoby nemohou sami opustit tento byt. Osobní asistence jim umožní jít tam, kam chtějí nebo potřebují, najít si přátele, dostat se mezi lidi, prostě někdy dělat to, co je pro nepostiženého dospělého člověka naprosto běžné.

Proč uživatelé usilují o osobní asistenci, když je to taková nejistota a každodenní boj? Protože umožňuje způsob života, jaký si zvolí. Protože mohou za svůj život převzít zodpovědnost. Protože vzdor svému postižení budou moci žít obyčejný život jako ostatní.

O sdružení | Naše služby | Fotogalerie | Naši sponzoři | Kontakty