Digno (důstojnost) z.s.

DIGNO (důstojnost), zapsaný spolek poskytuje služby v oblasti sociální péče, a to již od roku 2001. Zpočátku své služby nabízel jen klientům v Kutné Hoře. Dnes dojíždí za klienty z celého kutnohorského okresu (kromě Zruče n. S.) a dostupné je i blízké okolí sousedící části kolínského okresu. V roce 2004 získalo občanské sdružení DIGNO (důstojnost) Cenu města Kutné Hory v kategorii Sociální čin roku 2003.

Osobní asistence je oficiálně registrovaná sociální služba v registru MPSV. Krajský úřad Středočeského kraje vydal pověření k provádění osobní asistence na kutnohorsku. DIGNO je plně zapojeno do Komunitního plánu Města Kutné Hory.

Osobní asistence - auta Digno

.

Od roku 2016 spolek inovoval vozový park. Od nadace Konto Bariéry sponzorským darem získal osmimístný Ford Tourneo Custom, který je přizpůsoben pro přepravu vozíčkářů. V roce 2019 byl zakoupen menší pětimístný Ford Tourneo Courier pro provoz v malých uličkách v centru Kutné Hory. Auta jsou využívána převážně pro převoz klientů k lékaři. Větší auto je též využíváno k výletům s méně pohyblivými klienty za pomocí asistentek.

POSLÁNÍ SDRUŽENÍ

Pomoc zdravotně a tělesně postiženým občanům a seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí a žít plnohodnotný a důstojný život. Stejnou službu nabízí i dětem od 1 roku stáří.

PRÁVNÍ FORMA A ORGÁNY SPOLKU

Nestátní nezisková organizace — zapsaný spolek. Registrován je ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 12203, dne 1. 1. 2014.

Etický kodex
Stanovy
Napsali o nás

Certifikáty a osvědčení

Poskytujeme služby na odborné úrovni

Všechny asistentky Digna absolvovaly náročný kvalifikační kurz požadovaný zákonem č. 108/2006 Sb., o sociální péči. Po skončení kurzu obdržely v březnu 2009 všechny asistentky na základě testů a zkoušek osvědčení o kvalifikaci. Tímto krokem se zkvalitnila práce osobních asistentek.

Pro klienty je to záruka poskytování potřebných sociálních služeb na odborné úrovni.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás