Jak můžete přispět?

Možných forem jak přispívat na tyto účely u našeho občanského sdružení je hned několik:

 • Bankovním převodem – jako jednorázový dar

 • trvalým bankovním příkazem – pravidelné měsíční platby z vašeho účtu

 • složenkou typu A – na náš bankovní účet

Osobní asistenci poskytují nestátní organizace, které ji financují z grantů získaných na základě každoročně podávaných projektů na MPSV ČR, kraje, obecní úřady, nadace, ze sponzorských peněz a z úhrad uživatelů.

Číslo našeho účtu: 226005859 / 0600

Sponzorský dar pro občanské sdružení DIGNO se pro daňové účely odečítá od daňového základu. Rádi vám vystavíme potvrzení pro mzdovou účtárnu nebo pro vaši firmu.


Přes 22 tisíc korun pro spolek Digno! Významnou akci pro Digno připravily Vinné sklepy Kutná Hora v polovině prosince roku 2019. Pěveckým koncertem ze slavnách árií oslavily sedmnáct let od založení a navíc tato akce přispěla na potřebnou sociální službu. Obdarované Digno je v současné době jedinou organizací, která na Kutnohorsku poskytuje výlučně služby osobní asistence.


“Děkujeme všem dárcům a sponzorům, veřejné a státní správě i ostatním, kteří na náš účet přispěli nebo teprve přispějí.”

K přispění můžete využít i náš formulář

Po vyplnění se Vám co nejdříve ozveme.

  Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

  Naši sponzoři a přispěvatelé

  Děkujeme našim dárcům a sponzorům

  Středočeský kraj

  Středočeský kraj přispívá na naši činnost jen v některých letech z humanitárního fondu (naposledy roku 2007 na nákup staršího auta Renault Kango (200 tis. Kč) a na úpravu auta pro převážení vozíčkářů v roce 2008 (150 tis. Kč).

  Od roku 2015 kraj administruje dotace poskytované pro kraj z rozpočtu MPSV. V r. 2015 dotace na mzdy asistentek činila 714 tis. Kč. Tato každoroční dotace je rozhodující pro udržení osobní asistence ve městě.

  Město Kutná Hora

  Město každoročně poskytuje organizacím zabývajícími se sociálními službami pro občany města dotaci na podporu jejich činností. Našemu spolku každoroční dotace na mzdy asitentek se pohybuje okolo 100 tis. Kč, v roce 2016 jenom 80 tis. Kč. Pokud město neuvolní z  ročního rozpočtu mírně se zvyšující částku na dotování sociálních služeb (pokrývající alespoň inflaci), dochází k meziročnímu poklesu městských dotací.

  Město poskytlo spolku při jubilejních výročích založení granty na uspořádání benefičních koncertů ve sv. Jakubu.

  SOUKROMÉ OSOBY A PODNIKATELÉ

  Stejně jako prostředků od veřejných a státních institucí si velmi vážíme i drobnějších příspěvků soukromých osob. I jejich prostředky pomáhají k udržitelnosti naší sociální služby. Poděkování proto patří zejména lidem, kteří nám přispívají každoročně (i když jich není víc než prstů na jedné ruce).

  Absence sponzorů z řad podnikatelů (až na občasné výjimky) patrně vychází z finanční legislativy, kdy není prakticky podporováno daňovými úlevami sponzorování k veřejnému prospěchu.

  V roce 2016 byl nejvýraznější věcný dar v hodnotě nad 10 tis. Kč, který umožnil vybavení obou aut zimními pneumatikami.

  Nadace a granty dotačních fondů

  V posledních letech je velmi málo dotačních titulů vypisováno na udržení stávajících sociálních služeb. Zřejmě to vychází i z politiky státu, kdy zejména pro seniory se zdravotním postižením se nepočítá se zlepšováním a zvyšováním kvality tak potřebných sociálních služeb a opatření.

  Rok 2016 byl pro spolek výjimečně štědrý, rozsah daru přesáhl 700 tis. Kč. Ten je pro spolek historicky největší a nejvýznamnější.

  Nadace Konto Bariéry vybrala náš spolek jako jeden ze 22 v ČR a darovala nám 8 místný automobil Ford Tourneo Custom.

  Peníze na nákup aut pro neziskové organizace zabezpečil řetězec obchodních domů Globus, slevu na koupi aut poskytl i dovozce Fordů.

  Následně nadace Konto Bariéry poskytla ještě zimní pneumatiky a poté i vyhověla žádosti na vybavení auta hydraulickou pložinou pro vozíčkáře dotací ve výši 100 tis. Kč. Tím má spolek i zajištěnou velmi kvalitní náhradu za dosluhující stárnoucí Renault Kangoo.